Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.18.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-04-29

 

 

 

        Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo odbyło się w dniu 29/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 25 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie

Dariusz Śródecki

ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wlkp.

19 600.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

17 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

MBZ Andler, Tomczak sp.j.

ul. Maślana 8/10

87-800 Włocławek

33 210.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki

ul. Jasna 18B/4

87-800 Włocławek

14 999.85 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński