Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.17.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-04-24

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2013 roku odbyło się w dniu 24/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 69 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

ECO-POL  Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

38 264.40 zł

zgodnie z SIWZ

2

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

37 570.61 zł

zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO-SERWIS Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

30 867.17 zł

zgodnie z SIWZ

4

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

26 208.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński