Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.11.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-04-23

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo od km 0+000 do km 0+649 odbyło się w dniu 23/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 120 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

145 831.65 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

151 800.33 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

 

 

Zamawiający

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta