Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.14.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-04-23

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola realizowanego w ramach projektu Mały Europejczyk na Kujawach odbyło się w dniu 23/04/2013 o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 77 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Zakład Handlowo - Usługowy KORD Krzysztof Kordowski

ul. Gruduska 78

06-400 Ciechanów

109 869.25 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

2

Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak

ul. Rybnicka 94

87-800 Włocławek

112 820.10 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

116 017.51 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

4

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

97 984.72 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

5

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

95 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

 

Zamawiający

Zasrtepca wójta

Krzysztof Grudziński