Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.12.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-04-16

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II odbyło się w dniu 16/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 90 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

DDG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa

ul. Warszawska 100

21-500 Biała Podlaska

280 440.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VITARO Wojciech Jędrzejczyk

ul. Dziepółć 3

97-500 Radomsko

47 970.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA STANISŁAW KORDEK

ul. Gdańska 47/31

84-230 Rumia

73 800.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

EWPROM Inżynieria Inwestycje Środowisko

ul. Królewiecka 27/9

87-800 Włocławek

98 400.00 zł

zgodnie z SIWZ

5

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

ul. Średnia 12

77-300 Człuchów

79 212.00 zł

zgodnie z SIWZ

6

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 13

06-400 Ciechanów

81 180.00 zł

zgodnie z SIWZ

7

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10a

99-300 Kutno

90 159.00 zł

zgodnie z SIWZ

9

IZOL Sp. z o.o.

ul. Łęgska 51b

87-800 Włocławek

52 841.37 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński