W sprawie:
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.175.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchwo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2013 r.