W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.169.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego