Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.10.2013.AP                                                                                                          

 Baruchowo dnia: 2013-03-26

 

 

 

           Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym odbyło się w dniu 25/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 260.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

"Świstak" Elżbieta Świtalska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo -Produkcyjne

ul. Zielna 38

51-313 Wrocław

259 530.00 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński