Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.09.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-03-22

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 22/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 5 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO

ul. Klonowa 25

62-070 Dopiewo

14 145.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski

Głogowa 9

80-297 Banino

3 567.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

QUADRA Polska

Grunwaldzka 18A

85-236 Bydgoszcz

12 300.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

NBQ Sp. z o.o.

Gdańska 3c

70-660 Szczecin

29 520.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński