Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.08.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-03-14

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego odbyło się w dniu 12/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 30 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

METALZBYT- HURT  Sp. z o.o.

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko -Biała

51 250.40 zł

zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WALDI

Baruchowo 98

87-821 Baruchowo

37 515.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński