Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.07.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-03-11

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadania pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap I odbyło się w dniu 11/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 25 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Pracownia Geodezyjna GEOTECH Piotr Urbański

ul. Strażacka 2

87-700 Aleksandrów Kujawski

16 359.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKALMIAR s.c. Roman Lewocki, Leszek Lewocki

ul. Strażacka 7a

87-700 Aleksandrów Kujawski

20 664.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

MK-GEO Usługi Geodezyjne Maciej  Kowalski

ul. Bałuckiego 19/9

82-300 Elbląg

22 509.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

P.P.H. "FLORIN" s.c.  K.K. Świgoń

ul. Kr. Jadwigi 23

88-100 Inowrocław

19 434.00 zł

zgodnie z SIWZ

5

GEOHOUSE Włodzimierz Gembicki

ul. Kujawska 14/2

87-800 Włocławek

19 434.00 zł

zgodnie z SIWZ

6

WNG s.c. Anna i Piotr Sowa

ul. Armii Krajowej 38/15

09-410 Płock

21 020.70 zł

zgodnie z SIWZ

7

GEO-INWEST Usługi Geodezyjne Michał Uliński

ul. Wojska Polskiego 27

09-500 Gostynin

21 279.00 zł

zgodnie z SIWZ

8

Usługi Geodezyjne i Kratograficzne "GEOSTANDARD" Piotr Łopaciuk

ul. 11 Listopada 6/18

17-300 Siemiatycze

25 756.20 zł

zgodnie z SIWZ

9

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Ślęzak

ul. Kolska 3/78

87-800 Włocławek

15 668.00 zł

zgodnie z SIWZ

10

Usługi Geodezyjne Henryka Łabieniec

ul. Arentowicza 3/6

87-800 Włocławek

16 126.00 zł

zgodnie z SIWZ

11

GeoGlob Sp. z o.o.

ul. Św. A. Boboli 65

87-100 Toruń

19 190.46 zł

zgodnie z SIWZ

12

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych  mgr inż. Roman Fabiański

Kościuszki 12

87-600 Lipno

16 826.40 zł

zgodnie z SIWZ

13

Usługi Geodezyjne  Witold Staszewski

Kwiatka 27/9

09-400 Płock

27 121.50 zł

zgodnie z SIWZ

14

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodeyzjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. zo.o.

ul. J.K. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

14 760.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta