Kontrola w Radzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2012r.

Przedmiot kontroli:

- organizacja w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania  interesantów w sprawach skarg i wniosków,

- sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej  skarg i wniosków, 

- faktyczny sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, 

- termionowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

Okres objęty kontrolą: rok 2011