Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.05.2013.AP                                                                                                          

 Baruchowo dnia: 2013-03-06

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem odbyło się w dniu 04/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 40 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

ELL-BET Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

55 596.00 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL  Sp z o.o. Bydgoszcz  Zakład Nr 2 Rypin

Bielawki 5

87-500 Rypin

51 352.50 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

3

"Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF" Sp. z o.o.

ul. Kościerska 23

89-600 Chojnice

65 509.80 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o.

Kamienna 74

85-726 Bydgoszcz

58 928.07 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

5

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

47 411.58 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

6

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

56 297.10 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

7

KAN-DROG Sp. z o.o.

Rogożewek 39E

09-500 Gostynin

56 230.68 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński