Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.03.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-03-06

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II odbyło się w dniu 05/03/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 3 500 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słoneczna 39A

83-021 Wiślina

4 383 720.00 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

2

EkoWodrol Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 13

75-846 Koszalin

4 851 120.00 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

3

HYDROPOL Sp. z o.o.

ul. Targowa 10B

09-500 Gostynin

4 915 411.39 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

4 857 199.20 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński