Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.04.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-02-18

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap I odbyło się w dniu 18/02/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 10 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH" Paweł Bobrowski

ul. Letnia 27

09-472 Słupno, Cekanowo

12 054.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Naczelna Organizacja Techniczna Włocławska Rada Federacji SNT

ul. Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

5 458.74 zł

zgodnie z SIWZ

3

EWPROM Inżynieria Inwestycje Środowisko

ul. Królewiecka 27/9

87-800 Włocławek

12 300.00 zł

zgodnie w SIWZ

4

POL-PROJEKT Marta Hacia

ul. Armii Krajowej 38/36

09-410 Płock

2 460.00 zł

zgodnie z SIWZ

5

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

6 150.00 zł

zgodnie z SIWZ

6

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki

ul. Armii Krajowej 60/34

09-409 Płock

16 728.00 zł

zgodnie z SIWZ

7

Firma Usługowo -Handlowa "PRO-INŻ" Mariusz Prądzyński

ul. Skępska 19

87-600 Lipno

4 489.50 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński