Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.01.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-01-22

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 15 w miejscowości Kłótno, gm. Baruchowo odbyło się w dniu 22/01/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 80 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Zakład Studniarski Janusz Gruberski

Borki 2

62-511 Kramsk

88 043.40 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych  HYDROeŁPOL Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

102 462.92 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

3

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28

91-480 Łódź

92 188.50 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

4

GEOFIZYKA TORUŃ S.A.

ul. Chrobrego 50

87-100 Toruń

71 955.00 zł

zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński