Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.16.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-01-07

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap I odbyło się w dniu 07/01/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych "CHEMIKOR"

ul. Barska 13A

87-800 Włocławek

848 723.77 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Firma Handlowo-Usługowa "KRZYŚ " Krzysztof Wiśniewski

ul. Kwiatowa 17

87-700 Aleksandrów Kujawski

539 748.82 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo

87-821 Baruchowo

454 877.60 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

 

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta