Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.17.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-01-04

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 04/01/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Status wadium

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

191 621.38 zł

Złożone

 

 

2

PETROMAN II Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 54

87-890 Lubraniec

189 753.38 zł

Złożone

 

 

3

P.H.U. PETROKAN Agnieszka Kandarian

Stary Brześć 1

87-880 Brześć Kujawski

190 491.72 zł

Złożone

 

 

 

 

 

Zamawiający

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński