W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Data uchwały:
2012-12-04

Numer uchwały:
XXVI.151.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 4 grudnia 2012 r.