W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2012-11-12

Numer uchwały:
XXV.146.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 listopada 2012 r.