W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Data uchwały:
2012-11-12

Numer uchwały:
XXV.145.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 listopada 2012 r.