W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-11-12

Numer uchwały:
XXV.142.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego