W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2004 roku.

Data uchwały:
2004-06-15

Numer uchwały:
XVIII/104/04

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty