W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, formy poboru podatku oraz zmiany treści uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Data uchwały:
2012-11-12

Numer uchwały:
XXV.139.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.