W sprawie:
szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Data uchwały:
2012-11-12

Numer uchwały:
XXV.138.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.