Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.12.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-10-18

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa węgla ekogroszek w ilości 20 ton w sezonie grzewczym 2012/2013 dla potrzeb jednostek Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 18/10/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 25 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe IMAGE

ul. Dojazdowa 53

43-186 Orzesze

14 932.20 zł

zgodnie z SIWZ

2

Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin

Przylesie 32

49-351 Przylesie

19 409.40 zł

zgodnie z SIWZ

3

Składnica Artykułów Masowych  "WĘGLOPASZ" spółka jawna T. Mendrygał M.Mendrygał

ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko

14 243.40 zł

zgodnie z SIWZ

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WALDI

Baruchowo 98

87-821 Baruchowo

17 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający