W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Data uchwały:
2012-10-16

Numer uchwały:
XXIV.134.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 października 2012 r.