W sprawie:
sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2004 rok.

Data uchwały:
2004-05-27

Numer uchwały:
XVII/101/04

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjęty.