W sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Baruchowo w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XVI/98/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego