W sprawie:
zmieniany uchwały Nr XIV/90/2004 rok z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XVI/96/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjety.