W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/90/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Data uchwały:
2004-03-30

Numer uchwały:
XV/92/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjęty.