Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.11.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-07-23

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa oleju napędowego dla celów grzewczych dla jednostek Gminy Baruchowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy odbyło się w dniu 23/07/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

338 742.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW - PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Dworcowa 39

88-23 Piotrków Kujawski

333 207.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

PETROMAN II Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 54

87-890 Lubraniec

350 100.00 zł

(w tym pierwszy formularz oferty  na kwotę: 194 500.00 zł i drugi formularz oferty na kwotę 155 600.00 zł.)

zgodnie z SIWZ

4

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

Zglenickiego 44

09-411 Płock

335 421.00 zł

zgodnie z SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

339 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

Zamawiający