Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.06.2012.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2012-05-25

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+837 odbyło się w dniu 25/05/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC - DRÓG" Sp. z o.o.

Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

178 530.45 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

160 942.35 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

 

 

Zamawiający