W sprawie:
określenia tygodnioweg obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tyg ob. wym. godz - pedagogów, logopedów oraz określ. tyg.ob.wym.godz. dla nauczycieli w ramach łącz.

Data uchwały:
2012-05-21

Numer uchwały:
XX.105.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego