W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Data uchwały:
2012-05-21

Numer uchwały:
XX.100.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 maja 2012 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty