Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.08.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-05-18

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R odbyło się w dniu 18/05/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 20 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Techniczne NOMINAL Spółka z o.o.

Al. Kazimierza Wielkiego 5

87-800 Włocławek

26 603.42 zł

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WALDI

Baruchowo 98

87-821 Baruchowo

22 878.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający