W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok

Data uchwały:
2012-04-20

Numer uchwały:
XIX.95.2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 kwietnia 2012 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty