Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.04.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-03-23

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem odbyło się w dniu 22/03/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 40 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

27 306.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

"WIKSBUD"  Sp. z o.o.

Okrzei 7/1

87-600 Lipno

36 458.43 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający