Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.03.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-02-07

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Adaptacja poddasza budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym odbyło się w dniu 07/02/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 100 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Zakład Usług Ogólnobudowlanych mgr inż. Robert Strzelecki

ul. Rzeszowska 3

85-373 Bydgoszcz

172 655.67 zł

zgodnie z SIWZ

2

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski

ul. Budowlanych 5/12

87-800 Włocławek

146 678.46 zł

zgodnie z SIWZ

3

Firma Budowlana DOMEX Tadeusz Walczak

ul. Toruńska 136B

87-802 Włocławek

175 314.99 zł

zgodnie z SIWZ

4

Zakład Budowlany Jan Góreczny

ul. Płocka 99/101

87-800 Włocławek

180 602.06 zł

zgodnie z SIWZ

5

Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak

ul. Rybnicka 94

87-00 Włocławek

196 966.98 zł

zgodnie z SIWZ

6

Zakład Remontowo-Budowlany Spółka cywilna Marian Rynicki, Piotr Paweł Rynicki

ul. Brzeska 39

87-710 Służewo

199 549.15 zł

zgodnie z SIWZ

7

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

189 148.98 zł

zgodnie z SIWZ

8

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

149 465.98 zł

zgodnie z SIWZ

9

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

113 761.54 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający