Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.02.2012.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2012-02-02

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zakup oraz dostawa autobusu 22 - miejscowego (Kierowca + 21 miejsc siedzących) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich odbyło się w dniu 27/01/2012 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 340 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

CMS Auto Sp. z o.o.

Piłsudskiego 67

05-070 Sulejówek

294 585.00 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający