W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-28

Numer uchwały:
XVI.82.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego