W sprawie:
zmiany uchwały NrIX/58/2003r Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek położonych we wsi Zawada Piaski gmina Baruchowo z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawada ...

Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/83/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.