W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Baruchowo na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-28

Numer uchwały:
XVI.81.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 r.