W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/80/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17, poz. 180 z dnia 18 lutego 2004r.