Zarządzenie Nr 6/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia  10 grudnia  2010r.

 

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  w 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie art.130 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z tym, że  Święto Bożego Narodzenia przypada w dniu dodatkowo wolnym od pracy ustalam do wyboru dzień: 24 grudnia 2010r., 27 grudnia 2010r.; 31 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.W porozumieniu z pracownikami sporządzona zostanie lista pracowników, którzy wykorzystają dzień wolny od pracy w poszczególnych terminach w sposób zapewniający ciągłość pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak