W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.

Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/79/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.