W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2011-12-09

Numer uchwały:
XV.77.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 9 grudnia 2011 r.