W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Baruchowo na 2011 r.

Data uchwały:
2011-12-09

Numer uchwały:
XV.76.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 9 grudnia 2011 r.