OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zamówienie uzupełniające polegające na  wykonaniu 15 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zamówienie uzupełniające polegające na  wykonaniu 15 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

87-800 Włocławek, ul. Ziołowa 1A

Cena oferty - 3 380.78 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

ul. Ziołowa 1A

87-800 Włocławek

(1)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-12-08