Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.25.2011.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2011-11-21

 

 

 Wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej odbyło się w dniu 21/11/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 10 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

"INWEST-BUD" Mariusz Piórkowski

Nowa Wieś Kętrzyńska 10A

11-400 Kętrzyn

11 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Konsorcjum (lider: POI Sp. z o.o.)

ul. Szeroka 1

88-100 Inowrocław

69 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

7 872.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

Biuro Projektów BOŃCZYK&ŚWIĄTCZAK

Piaski 9

87-800 Włocławek

31 551.35 zł

zgodnie z SIWZ

5

Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki

ul. Jasna 18B/4

87-800 Włocławek

6 531.30 zł

zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński